Algemene voorwaarden Verenaparagnosthulplijn.nl

Door het gebruik van onze service gaat de beller akkoord met de algemene voorwaarden. Terugbetaling van geleverde diensten e/o vergoedingen is uitgesloten. Voor de telefoongesprekken wordt betaald. Het betreffende tarief staat bij de telefoonnummers vermeld. Personen onder 16 jaar zijn van het gebruik van deze dienst uitgesloten.

Verder is Verena paragnosthulplijn. geen branche vereniging en ook geen datingsite of sexsite , maar een advies site die diensten verleen op het Maatschappelijk gebied. Hetzij op het gebied van Life – en Business Consulten waar bellers terecht kunnen voor adviezen.

De beller blijft te aller tijd eindverantwoordelijk voor de keuze die zij zelf maken. Tijdens een telefonische gesprek met verenaparagnosthulplijn.nl.

Verena paragnosthulplijn kan ook niet aansprakelijk worden gesteld. Advies wat tijdens een telefoongesprek wordt gegeven is van een geheel vrijblijvende aard.